Në kohë tensionesh dhe agresioni ndaj Kosovës, Serbia i fton rezervistët në stërvitje ushtarake

2 minutes, 18 seconds Read

Ministria serb e Mbrojtjes ka publikuar një orar për ftesën e qytetarëve të Serbisë të cilët janë rekrut nga forca rezervë për të shpallur orarin dhe stërvitjet ushtarake në territorin e Drejtorisë për Obligime të Mbrojtjes. Detyrimet për të shërbyer në forcën rezervë kanë rekrutët që kanë kryer shërbimin ushtarak, të cilët e kanë rregulluar detyrimin për shërbimin ushtarak në një mënyrë tjetër, si dhe rekrutët gra që mbahen në evidencë.

Rekrutët në rezervë mbahen në evidencë si oficerë rezervë, nënoficerë rezervë dhe ushtarë rezervë.

Detyrimet e meshkujve në përbërjen rezervë zgjasin deri në fund të vitit kalendarik në të cilin mbushin 60 vjeç, ndërsa për femrat deri në fund të vitit kalendarik në të cilin mbushin 50 vjeç.

Qendra e Ministrisë së Mbrojtjes për Vetëqeverisje Lokale në Beogradin e Ri, Novi Sad, Suboticë, Kikinda, Panlevo, Zrenjanin, Sombor, Shabac, Pozharevac, Smederevë, Kraljevë, Novi Pazar, Mitrovica e Sremit, Nish, Prokuplje, Krushaçkov dhe Zajec po zhvillon stërvitje ushtarake shumëditore deri më 19 qershor, MM Qendra për Vetëqeverisje Lokale Valjevë dhe Shabac deri nesër, MM Qendra për Vetëqeverisje Lokale Suboticë, Sombor, Zajeçar, Krushevc dhe Bor deri më 23 qershor, Qendra e MM-së për Vetëqeverisje Lokale Nish deri më 26 qershor, ndërsa Qendra e MM për vetëqeverisjen lokale të Pançevës përfundon sot.

Vetëm rezervistët që i përkasin qendrave të MM për Vetëqeverisje Lokale në Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda dhe Pançevë janë ende në pritje të stërvitjes ushtarake njëditore më 24 qershor.

Mbetet të shpallet orari për qendrat e MM-së për vetëqeverisje lokale Vozhdovac dhe Valjevë sot, nesër dhe 19 qershor, Qendra e MM-së për vetëqeverisje lokale Vozhdovac më 20 qershor dhe Qendra e MM-së për vetëqeverisje lokale Çukarica më 22 qershor..

Siç thuhet në faqen e internetit të Ministrisë serbe të Mbrojtjes, vendosja në përbërje rezervë kryhet në komandat e luftës, njësitë dhe institucionet e Ushtrisë Serbe, njësitë ushtarake dhe institucionet ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Punëve të Brendshme, njësitë dhe organet e mbrojtjes civile, organet, njësitë dhe shërbimet e vëzhgimit, informimit dhe alarmimit dhe autoritetet shtetërore, shoqëritë tregtare, personat e tjerë juridikë dhe sipërmarrësit që prodhojnë sende, pra ofrojnë shërbime me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e vendit.

Këto stërvitje vijnë në kohën kur Serbia po kryen agresion të hapur ndaj Kosovës në pjesën veriore dhe kidnapimit të tre policëve kosovare brenda territorit tonë. /Ballkani.info

Publikime te ngjashme