Ministri Vitia mori pjesë në tryezën ku u diskutua për Listën e re të barnave esenciale

2 minutes, 18 seconds Read

Ministri i Shëndetësisë Dr. Arben Vitia mori pjesë sot në tryezën e diskutimit publik lidhur me Listën e re të barnave esenciale, ku janë të ndara 60 milionë euro të ndara nga buxheti.

Ai tha se Lista e barnave esenciale paraqet listën e nevojave për barnat kryesore të cilat i kanë tre nivelet e kujdesit shëndetësor sistemit, ndërsa Komiteti për hartimin e saj ka paraparë që brenda kësaj liste të përfshihen barnat efikase, të sigurta dhe kosto-efektive.

“Duke parë nevojat e shumta të pacientëve, me rritjen e buxhetit për barna dhe materiale shpenzuese esenciale për sistemin shëndetësor në Kosovë në afër 60 milionë euro, do të këtë më shumë mundësi që të bëhen plotësimet dhe ndryshimet përkatëse, ashtu që sa më shumë pacientë të përfitojnë nga barnat e reja që do t’i shtohen listës”, tha ministri Vitia gjatë kësaj tryeze. Buxheti për LBE është ngritur nga 24 milionë në 36 milionë për Kujdesin Tretësor dhe Dytësor Shëndetësor dhe nga 11 milionë në 24 milionë për Kujdesin Parësor Shëndetësor, tha ai.

Ministri Vitia theksoi se diskutimi publik me palët e interesuara kishte për qëllim rritjen e transparencës rreth Listës së re të barnave esenciale, marrjen e komenteve dhe kontributeve profesionale nga përfaqësuesit e sektorit shëndetësor si dhe përfaqësimi sa më i drejtë i interesave të pacientëve në kuadër të kësaj liste.

Kryesuesi i Komitetit profesional për hartimin e Listës së re të barnave esenciale, Dr. Driton Vela ka prezantuar punën e komitetit kyç dhe nën-komiteteve profesionale në hartimin e listës, metodologjinë e përdorur, terapitë e reja të përfshira në këtë listë, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Sëmundjet e rralla, etj.. me qëllim që lista të reflektojë nevojat e pacientëve në Kosovë, por edhe mundësitë financiare që i ka sektori shëndetësor në Kosovë.

Ai theksoi se Lista e re e barnave esenciale është përpiluar, bazuar edhe në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Gjatë diskutimeve të hapura u dhanë rekomandime të ndryshme me qëllim që lista e re e barnave esenciale të jetë sa më cilësore dhe përmbajtësore, ndërsa Komiteti profesional do t’i analizojë dhe trajtojë ato para se Lista të finalizohet dhe nënshkruhet nga Ministri i Shëndetësisë.

Buxheti i paraparë sivjet për mbulimin e Listës së Barnave Esenciale është 60 milionë euro, që paraqet një rritje të ndjeshme krahasuar me vitet paraprake.

Publikime te ngjashme