Projekti inovativ: “Siguria Kibernetike përmes videove të animuara”, që ka për qellim mbrojtjen e të rinjve në epokën digjitale u prezantua në shkollat e Prizrenit!

2 minutes, 47 seconds Read

Në një botë gjithnjë e më të lidhur dhe të ndërlidhur përmes teknologjisë, siguria kibernetike është bërë një prej prioriteteve më të rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësisë. Projekti “Vetëdijesimi për Sigurinë Kibernetike përmes Videove të Animuara” ka për synim të rrisë ndërgjegjësimin mbi këto çështje kritike, duke ofruar mjete edukative dhe informuese për të rinjtë, veçanërisht për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme.

Ky projekt është realizuar nga përfaqësuesit e Tech Camp Alumni, të mbështetur nga KUSA – Kosovo United States Alumni dhe të financuar nga Ambasada Amerikane. Me këtë mbështetje, janë krijuar tetë video të animuara që shpjegojnë konceptet bazike të sigurisë kibernetike. Këto video janë të parat e këtij lloji të krijuara në gjuhën shqipe dhe janë menduar për shpjeguar thjeshtë dhe qartë konceptet bazike të sigurisë kibernetike, për të arritur sa më shumë të rinj në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme.

Implementuesit e projektit kanë prezantuar këto video në tri shkolla të regjionit të Prizrenit: në Shkollën e Mesme të Mjekësisë “Lucioni Motroni”, në Shkollën e Mesme Juridike dhe Ekonomike “Ymer Prizreni” dhe në Gjimnazin e Shkencave Shoqërore “Remzi Ademaj”. Prezantimet u pritën me interes të madh nga nxënësit dhe mësimdhënësit, të cilët e panë këtë nismë si një mënyrë të re dhe inovative për të mësuar mbi sigurinë kibernetike.

Videot e animuara përfshijnë shpjegime të thjeshta dhe ilustrime vizuale për tema të ndryshme të sigurisë kibernetike. Ato mbulojnë aspekte si kujdesi për pajisjet elektronike, mbrojtja nga viruse të ndryshme, sigurimi i E-maileve, përdorimi i sigurt i shfletuesve, mbrojtja e fjalëkalimeve, sigurimi i rrjeteve WiFi, dhe përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale. Kjo qasje bën që informacionet komplekse të jenë të qasshme dhe të lehta për t’u kuptuar nga të rinjtë.

Për të arritur një audiencë sa më të gjerë, videot janë publikuar edhe online në rrjetet sociale, përfshirë Facebook, Instagram dhe LinkedIn, si dhe në websajtin zyrtar të projektit. Linket përkatëse janë:

Gjithashtu, videot janë të disponueshme në gjuhët shqipe, angleze dhe serbe në websajtin safejournalism-ks.net, duke e bërë informacionin të qasshëm për një audiencë më të gjerë dhe shumëgjuhëshe.

Ky projekt përbën një hap të rëndësishëm drejt një të ardhmeje më të sigurt digjitale për të rinjtë në Kosovë. Duke edukuar të rinjtë mbi sigurinë kibernetike, projekti synon të krijojë një gjeneratë të vetëdijshme dhe të përgjegjshme në botën digjitale, e cila do të jetë më e përgatitur për të përballuar sfidat dhe rreziqet që sjell bota digjitale.

Kjo nismë inovative është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve arsimore, organizatave joqeveritare dhe mbështetjes ndërkombëtare për të promovuar sigurinë kibernetike dhe edukimin digjital në Kosovë. Në një kohë kur teknologjia është e pranishme në çdo aspekt të jetës sonë, të qenit të informuar dhe të mbrojtur është më e rëndësishme se kurrë.

 

 

Publikime te ngjashme