Si t’i identifikoni paratë false? Ndiqni udhëzimet e BQK-së

1 minute, 51 seconds Read

Banka Qendrore e Kosovës, në kuadër të Edukimit Financiar, ka hartuar manuale që tregojnë mbi veçoritë teknike dhe tiparet e sigurisë së kartëmonedhave dhe monedhave Euro.

Më poshtë ju sjellim udhëzuesit se si t’i dalloni paratë false:

Monedhat

 Udhëzuesit për tiparet e sigurisë së të gjitha monedhave

https://bqk-kos.org/operacionet-bankare-3/paraja-ne-qarkullim/tiparet-e-sigurise-se-monedhave/

 Tiparet e sigurisë dhe mbrojtja nga falsifikimi për monedhën 2 Euro

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2024/01/Monedha-2-euro-dhe-tiparet-e-sigurise_opt.pdf

 Karakteristikat dhe informatat tjera për të gjitha monedhat – 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 Euro dhe 2 Euro

https://bqk-kos.org/edu/wp-content/uploads/2022/12/Euro-monedhat.pdf

Kartëmonedhat

 Udhëzuesit për tiparet e sigurisë për të gjitha kartëmonedhat – 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro dhe 500 Euro për të dyja seritë (seria e parë dhe Evropa)

https://bqk-kos.org/operacionet-bankare-3/paraja-ne-qarkullim/tiparet-e-sigurise-se-kartemonedhave/

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 5 Euro

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/5E_Tiparet_e_sigurise.pdf

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/5E_Tiparet_e_sigurise_europa.pdf

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 10 Euro

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/10E_Tiparet_e_sigurise.pdf

https://bqk-kos.org/repository/docs/ob/10E_Tiparet_e_sigurise_seria_EUROPA.pdf

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 20 Euro

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/20%E2%82%AC_Tiparet_e_sigurise_AL.pdf

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/20%E2%82%AC_Tiparet_e_sigurise_seria_EUROPA.pdf

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 50 Euro

https://bqk-kos.org/repository/docs/ob/50E_Tiparet_e_sigurise.1.pdf

https://bqk-kos.org/repository/docs/ob/50%E2%82%AC_Tiparet_e_sigurise_seria_EUROPA.PDF

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 100 Euro

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2024/01/100E_Tiparet_e_sigurise-1-2.pdf

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2024/01/100E_Tiparet_e_sigurise_seria_EUROPA-2.pdf

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 200 Euro

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2024/01/200E_Tiparet_e_sigurise-1.pdf

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2024/01/200E_Tiparet_e_sigurise_seria_EUROPA.pdf

 Tiparet e sigurisë për kartëmonedhën 500 Euro

 http://www.bqk-kos.org/repository/docs/ob/500E_Tiparet_e_sigurise.pdf

Publikime te ngjashme