Neni 7 i marrëveshjes, Hasani flet për statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë

2 minutes, 33 seconds Read

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka shpjeguar paragrafin e dytë të Nenit 7 të Propozimi evropian, në të cilën përmendet Statusi i Kishës Ortodokse Serbe brenda shtetit të Kosovës.

Neni 7, paragrafi i dytë, në Planin Evropian, të publikuar nga BE-ja, do të thotë se Palët do të formalizojnë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe të ofrojnë nivel të lartë të mbrojtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, në përputhje me modelet ekzistuese evropiane”.

Hasani thotë se ky formalizim ka ndodhur me të gjitha shtett e ish-Jugosllavisë dhe Kishës Ortodokse Serbe.

“Paragrafi dytë i nenit të 7 të Marrëveshjes flet për dy çështje, për Kishën Ortodokse Serbe në Kosovë dhe për trashëgiminë fetare dhe kulturore serbe. Sa i përket të parës, nuk mund të ketë standarde të tjera pos atyre që kanë përdorur shtetet e dala nga ish-Jugosllavia, në të cilat shtete vepron Kisha Ortodokse Serbe përgjatë shekujve. Në Bosnje-Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kroaci ekzistojnë marrëveshje dypalëshe mes këtyre shteteve dhe Kishës Ortodokse Serbe, me të cilat janë rregulluar raportet reciproke mes këtyre shteteve dhe Kishës Serbe”.

“Në disa raste këto marrëveshje janë ratifikuar në parlamentet nacionale. Objekt i këtyre marrëveshjeve ka qenë rregullimi rolit dhe pozitës së Kishës Serbe në rendet juridiko-kushtetuese nacionale, ku Kishës i garantohet pavarësi dhe autonomi e plotë nga çfarëdo ndërhyrje në organizimin dhe punët e saj të brendshme, por që ndaj shtetit ajo ka detyrime civile dhe në sferën e juridiksionit penal në rastet e shkeljeve ligjore. Pra ka pasur rregullim të marrëdhënieve të shtetit me Kishën Serbe”, tha ai në një përgjigje për Express.
Ai tregoi edhe se çfarë do të thotë termi “formalizim” në këtë paragraf të këtij neni.

“Përdorimi i fjalës “formalizim”, ndërkaq, nënkupton që Kisha Serbe konsiderohet se vepron sikur që vepron në territorin e Republikës së Serbisë. Kjo e bën të qartë se, edhe në ndonjë aranzhman eventual rreth rolit dhe pozitës së Kishës Serbe në Kosovë, nuk do të jetë një rregullim i marrëdhënieve mes Shtetit të Kosovës dhe Kishës Serbe, siç kanë vepruar Bosnja-Hercegovina, Mali Zi dhe Kroacia, por do të jetë thjesht një akt juridik mes Kosovës dhe Serbisë me të cilën pranohet se Kisha Serbe në Kosovë operon njëjtë sikur në Republikën e Serbisë, pa asnjë kufizim. Nuk besoj se ky standard haset dikund në Evropë!”, tha ai.

Hasani, shtoi se ruajtja e trashëgimisë fetare e kulturore serbe është në linjë me standardet evropiane dhe mund të pranohet si formulim pa problem.

“Ruajtja e trashëgimisë fetare e kulturore serbe, për të cilën flet fjalia e fundit e nenit 7 të Marrëveshjes, i përket standardeve evropiane dhe mund të pranohet si formulim, pa problem. Kjo pjesë nuk është kontestuese”, përfundoi Hasani.

Publikime te ngjashme