Suksesi në luftimin e korrupsionit në Kosovë! Ndikimi i ardhjes në pushtet të Lëvizjës Vetëvendosje

2 minutes, 29 seconds Read

Në Kosovë, rrënimi i nivelit të korrupsionit përherë ka qenë një sfidë e madhe. Megjithatë, me ardhjen në pushtet të Lëvizjes Vetëvendosje, shohim një ndryshim të theksuar në angazhimin ndaj luftimit të këtij fenomeni shkatërrues për shoqërinë kosovare. Suksesi që kanë arritur deri më tani në luftimin e korrupsionit tregon një zhvillim pozitiv dhe tregon se një angazhim i fortë qeveritar mund të sjellë ndryshime cilësore.

Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë është një forcë politike me një program të thellë reformash dhe me qëllim të qartë, që synon transformimin e Kosovës në një vend të drejtë dhe të pa korruptueshëm. Në qendër të veprimtarisë së saj është lufta për drejtësi sociale dhe qeverisje e mirë, duke reduktuar ndikimin e korruptuar të klientelizmit politik. Në tri vitet të fundit, Lëvizja Vetëvendosje ka arritur të fitojë zgjedhjet kombëtare dhe të krijojë qeveri, duke marrë përgjegjësinë për të ndryshuar situatën e qasjën ndaj korrupsionit dhe nepotizmit.

Një ndikim i dallueshëm që Lëvizja Vetëvendosje ka bërë në luftën kundër korrupsionit është një qeverisje më e hapur dhe më transparente. Ata kanë angazhuar personel të paanshëm dhe të ka rikonstruar në tërësi institucionet dhe individët me reputacion jo të mirë. Përmirësimi i transparencës dhe zbatimi i procedurave të rrepta për tenderët publikë, është një tjetër hap i rëndësishëm që ata kanë ndërmarrë. Ky ndryshim ka sjellë më shumë konkurrencë në treg dhe hedhjen poshtë të rrjetit të klientelizmit që ishte një burim i madh i korrupsionit.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm që shkaktoi ndikimi i Lëvizjes Vetëvendosje është drejtësia e pavarur dhe lufta kundër klientalizmit. Përmirësimi i rendit dhe ligjit në drejtësi dhe dënimet e vendosura ndaj zyrtarëve të rëndësishëm të korruptuar tregojnë se korrupsioni nuk do të tolerohet më. Në këtë mënyrë, Lëvizja Vetëvendosje ka krijuar një perceptim të ri tek publiku se askush nuk është mbi ligjin duke treguar se ata janë të vendosur në luftimin e padrejtësisë dhe abuzimeve të pushtetit.

Ndikimi i Lëvizjes Vetëvendosje në luftën kundër korrupsionit në Kosovë ka shfaqur një besim të ri tek publiku se ndryshimi është i mundur. Shkatërrimi i rrjetit të korruptuar dhe klientalizmit si dhe rritja e transparencës në qeverisje kanë sfiduar status kohën politike të vendit dhe kanë sjellur një frymë të re demokratike. Sigurisht, ende ka sfida të mëdha për t’u përballur dhe një drejtësi më transparente dhe më e ashpër ndaj të korruptuarve, ende është një sfidë për qeverisjën. Megjithatë, suksesi i arritur deri më tani dhe angazhimi vazhdueshëm tregojnë përgjegjshmërinë e qeverisë ndaj popullit të Kosovës.

Publikime te ngjashme