Qeveria mban mbledhje elektronike, merr dy vendime

0 minutes, 25 seconds Read

Qeveria e Republikës së Kosovës ka zhvilluar mbledhje elektronike në të cilën ka:

– Ndarë 7,054,092.00 € për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë e shpenzimeve “Paga dhe Shtesa” për muajin nëntor 2023.

– Miratuar për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme ish-shoqërore, P. Sh IGK “Ballkan”, Njësia Damper, për nevoja të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Publikime te ngjashme