Qeveria e Kosovës zhvilloi mbledhje elektronike, këto janë pikat që miratuan

0 minutes, 48 seconds Read

Qeveria e Republikës së Kosovës, ka zhvilluar mbledhjen e radhës në formë elektronike në të cilën ka miratuar:

– Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike për periudhën 2023-2024, i cili u prezantua sot gjatë ditës.

– Kërkesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për ndarje të mjeteve buxhetore në vlerë prej 2,500,000 € (dy milionë e pesëqind mijë euro) për zbatimin e Masës 4.3 – Mbështetja e Kulturës dhe Sportit të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, përkatësisht për mbulesën e shumës së garancisë për cedimin e të drejtave ekskluzive të Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030, në rast se kandidatura e Kosovës shpallet e suksesshme për mirëpritjen e Lojërave Mesdhetare, Prishtina 2030.

– Programin për zbatimin e Strategjisë së Energjisë së Kosovës për periudhën 2022-2025.

Publikime te ngjashme