Si ndikon teknologjia sot tek të rinjet në psikologjin e tyre?

1 minute, 50 seconds Read

Ndikimi i teknologjis sot tek të rinjet ndikon:

 1. Po rëndon psikologjin e të rinjeve
 2. I ka lodhur psikologjikish
 3. I ka bërë pasiv për jeten

Pra mund të themi se: Përdorimi i teknologjis po ndikon më shumë negativisht sesa pozitivisht.

Ç’farë pasojash po sjell përdorimi i teknologjis tek njeriu?

Pasojat janë të shumllojeshme , pasjoja e pare është : Marrja dhe dhënja e informacionit se sa i sakt është siç e thamë dhe më lart . Rëndimi i madhe psikologjikisht dhe mund të themi që të rinjet , ndihen të dobishem në bazë të lajkave që po marrin.

Sa të varur janë sot të rinjët mbase përdorimit të teknologjis?

Duke qen se ;Prinderit nuk po i kushtojnë shumë vëmendje fëmijeve të rinjëve ateherë mbeshtetja pas prinderit për të rinjët është vet përdorimi i teknologjis.

Prandaj mund të themi: Se sot po rritet më shumë përdorimi i teknologjis nga mungesa e vigjilences së prindërimit.

Anët pozitive dhe negative që sjell sot përdorimi i teknologjisë.

Anët pozitive janë:

 1. Marrja dhe dhënja e informacionit
 2. Kryrja e proçeduarave të ndryshme
 3. Kthimi i informacionit në orare të ndryshme…

Anët negative:

 • Ndikimi në mirëfunksionimit të shëndetit mendor të njeriut ku këtu prek psikologjin e njeriut, dhe lidhjen mendore-fizikore të njeriut.
 • Perjetimin e gjendjes së stresit dhe rritjen e agrisivitetit .
 • Pra vet përdorimi i teknologjis tek të rinjët është një like dhe një pelqim.

A kemi nevoj për kaq avancim të madhe teknologjik?

Teknologjia sot ka përparuar shumë ç’farë po ndodh me këtë lloj përparimi teknologjik mbi njeriun?

 • Njeriu po bëhet jo aktiv
 • Njeriu po bëhet jofunksionues në çdo lloje mënyre.

Lind pyetja : Ku përdorimi i teknologjis ka arritur të kryej funksionet njerzore , ç’farë mund të kryej vet njeriu? Prandaj mund të themi : Se nuk kemi nevoj për avancim kaq të lart të teknologjis.

Mesazh: Nga përparimi dhe përdorimi i teknologjis njerzit nuk po dijn të lexojn rrjedhëshëm, dhe shkrimi i tyre është me gabime të shumta autografike .

Pra: Ka humbur shkrim-leximi.

Nga: Manjola Daçi (Koka)

Qerime Daçi.

Publikime te ngjashme