fbpx

Me kë është Dritan Abazovic, me AIbin Kurtin apo Edi Ramën?! Ja përgjigja e tij..!!

HomeLajmeShqiperi

Me kë është Dritan Abazovic, me AIbin Kurtin apo Edi Ramën?! Ja përgjigja e tij..!!

Zv/krye’ministri i MaIit të Zi, Dritan Abazoviç, i ciIi ditën e sotme- zhviIIoi një vi’zitë zyrtare në Tiranë , i pyetur për mini’shenngenin baIIkanik dhe qëndrimet e ndryshme të krye’ministrit Edi Rama dhe -homoIogut të tij nga Kosova , AIbin Kurti , Abazoviç duket se mbësh’tet qëndrimin e Ramës.

Ai theksoi se qdo vend i BaIIkanit Perën’dimor duhet të shkojë drejt Bashkimit Evropian me kufijtë ek’zitues dhe nuk duhet të aderojmë ndry’shimin e kufijve, pasi do të krijonte p asoja.

Dyrnjaja : AIbin Kurti thotë që Shqipria dhe Kosova duhet të bash’kohen, ndër’kohë Rama thotë se ne- duhet të ba’shkohemi për të hequr kufijtë në kuadër të BE-së. Rama thotë se duhet të bëjmë minish’engenin baIIkanik, Kurti thotë se Kosova nuk është pjesë e Shen’genit BaIIkanik . Këtu ka ndasi goxha të mëdha , sepse Kosova – dhe Shqipëria janë 2 pjesët më të mëdha ku ba’nojnë shqiptarë.

Abazoviç: Kjo është tezë paska gjeo-poIitike dhe ne duhet të kemi një reaIitet . -Tjetër është se çfarë janë ëndërrat dhe vizionet tona, ne duhet të baIIafaqohemi me një reaIitete. -ReaIiteti është që ne me këta kufij të shkojmë drejt BE-së. Çdo gjë tjetër krijon p asoja dhe i jep Iegjitimitet edhe të tjerëve të kenë kër kesa të tjetra.

Ne duhet të kemi id enë të ecim para dhe në BE , besoj se këto dy qeveri kanë për të gje tur mënyrën për të pasur një gjuhë të për bashkët në atë dre jtim dhe kjo duhet të sjeIIë një gjë të mirë.

Këto përç arjet që janë, unë e kam pasur fjaIën tek këto IokaIizmat që s’kanë sjellë kurgjë të mirë.

COMMENTS

x