Kategoria: Fetare

Kardavi: Faleminderit Turqisë dhe “sulltanit” Erdogan

Shejh el-Kardavi, kryetari i Unionit botëror të dijetarëve islam shprehi i falënderimin “Turqisë së vjetër, të mesme dhe të re për gjithçka që investoi në...

Medreseja “Isa Beu” promovon edhe një hafiz të Kuranit

Më (22.04.2016 e xhuma), SHMI Medreseja “ISA-BEU”-Shkup, me sukses nxori nga mesi i saj hafizin e ri të Kur’anit Famëlartë, hfz. Hisni Sinani, maturant në...