“E bëj për Zot”! Nëna që mbi 20 vjet kujdeset për jetimët! Ajo ka rritur mbi 15 fëmijë pa mbështetje prindërore (Video)

0 minutes, 58 seconds Read

Semra dhe Metini janë fëmijë jetim, të cilët janë lënë në jetimore. Por, ata fare nuk e ndjejnë mungesën e prindërve, sepse ata i ka marrë nën përkujdesje zonja Fikrije Arullai nga Shkupi, gjegjësisht nga fshati Moranë.

Zoti e shperbleft per kete veper madheshtor Zonjen Fikrije Arullai.

JETIMI ËSHTË I NDERUAR TEK ALLAHU XH.SH. All-llahu xh.sh në një hadith kudsi thotë: “Kush mundohet ta bëjë të kënaqur dhe ta qetësojë një jetim që është duke qarë, Unë dëshmoj, o melekët e Mi se do të jem jetimi i kënaqur me atë person. Kush e përkdhel kokën e jetimit, për cdo fije floku ka nga një të mirë.Shtëpia më e mirë është ajo shtëpi, në të cilën nderohet jetimi, kurse shtëpi më e keqe është ajo shtëpi në të cilën përbuzet ai. Atij që përkujdeset për jetimin i mjafton kjo fjalë e Muhammedit a.s:

“Unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi në xhenent kështu, dhe i bashkoi dy gishtat, treguesin dhe të mesmin.”

Publikime te ngjashme