​Agjencia e Statistikave të Kosovës publikoi statistikat e transportit dhe telekomunikimit

HomeLajmeKosovë

​Agjencia e Statistikave të Kosovës publikoi statistikat e transportit dhe telekomunikimit

Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për TM2 2022, me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor, Rrugor, dhe Telekomunikimin. Në territorin e Kosovës janë gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport.

‘Në tremujorin e dytë të vitit 2022, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 23 mijë, ku krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021, numri i pasagjerëve është rritur për 49%. Gjatë këtij tremujori nuk ka pasur transporti të mallrave me tren. Sa i përket numrit të fluturimeve në TM2 2022 ishte 2 366, në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar ka rritje për 57%. ‘, thuhet në njoftimin e ASK-së

Numri i udhëtareve, që kanë shfrytëzuar aeroplanin si mjet transporti ishte rreth 656 mijë, ku në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar ka rritje për 68%.

COMMENTS

x